Bol rasta

Sa jedanaest godina

Strašno su me boleli kukovi i kolena.

Rekli su da je to zato što sam počela da rastem.

 

Dvadeset narednih godina

Mnogo je toga bolelo.

Lek su bili razgovori

Što otvaraju oči, srce i um.

 

Jutros sam se probudila

U tridesetdrugoj

Sa bolnim kukovima i kolenima.

 

I shvatila sam da izgleda

Ja i dalje rastem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s